Galdera

 

'Migrante', 'emigrante' eta 'inmigrante': esanahi berbera dute erdaraz? Bereizten dira euskaraz? 

 

Data: 2018/04/16  Erantzuna

 

Erdaraz, desberdinak dira neurri batean; euskaraz ere komeni da bereiztea.

 

1/ Oso egokia da gaztelaniari buruzko zalantza izanez gero, Fundéu BBVA fundazioaren web-orria kontsultatzea. Guk hala jokatu, eta zure zalantzari buruzko artikulutxo dat (“emigrante, inmigrante y migrante no significan lo mismo”) aurkitu dugu bertan, hona aldatu dizuguna:

 

Según el Diccionario académico, un emigrante es aquel que sale de su país para instalarse en otro. Por el contrario, un inmigrante es el que llega a un país para establecerse en él. Además, migrante se acepta también para ambos casos, aunque según el contexto de la información conviene tener en cuenta la necesidad de aclarar si se trata de inmigrante o emigrante.

 

Sin embargo en los medios de comunicación se encuentran frases como «Aiashi, un emigrante que se quedó sin trabajo en España, pasó de enviar remesas a pedir a su mujer para poder pagarse el viaje de regreso a Rehiyene» o «La inmigración de españoles se acentúa por la crisis».

 

En estos casos lo adecuado habría sido escribir «Aiashi, un inmigrante que se quedó sin trabajo en España, pasó de enviar remesas a pedir a su mujer para poder pagarse el viaje de regreso a Rehiyene» y «La emigración de españoles se acentúa por la crisis».

 

Ikusten duzunez, ikuspuntu kontua da: Norbait, Siriako gerratik ihesi egin, eta Arratiako Artea herriko Bentan bizitzera badatorkigu, emigrantea izango da siriarren ikuspegitik, baina immigrantea guretik; batzuen eta besteon ikuspegietatik, berriz, migratzaile izango da.

 

2/ Nola eman horiek euskaraz? Euskaltzaindiaren hiztegira jo dugu kasu honetan, eta termino hauek aurkitu ditugu:

 

• Emigrante = emigrante edo emigratzaile / joale [bere herria utzi eta beste batera doana bertan bizitzeko]

• Inmigrante = immigrante / etorkin [atzerritik bizitzera datorrena]

• Migrante = migratzaile [migratzen duena (aurreko ikuspegi biak hartuta)]

 

Pixka bat harrituta geratu gara, hiru kasuetan berdin joko beharko litzatekeela uste baitugu; hau da: emigrante edo emigratzaile esan baliteke, espero genitzake beste bietarako ere bina aukera izatea: immigrante edo immigratzaile; eta migrante edo migratzaile. Suposatzen dugu Hiztegiari beste buelta bat emandakoan desoreka horiek desagertu egingo direla.

 

3/ Interesgarria da ikustea Berria egunkariak zer proposatzen dien kontu honen gainean kazetariei (“Deontologia” atalean jasotzen du):

 

«Oro har mintzatzeko, migrazio, migratzaile eta migratu hitzak erabiliko dira, ikuspuntuaren neutraltasunaren mesedetan.»