Galdera

 

'Bait da' edo 'baita'?

 

Data: 2013/12/13Erantzuna

 

 

Baita idatzi behar dela erabaki du Euskaltzaindiak.

 

 

Euskaltzaindiaren 2. arauan azaltzen da nola erabili bait- partikula:

 

Bait partikula, kasu guztietan, aditzari atxikia idatz dadila: bainaiz, baikara, baitoaz, e.a., eta ez *bai(t) naiz, * bai(t) gara, *bai(t) doaz, e.a.

 

 

Hau da kasuistika osoa:

 

bait- + n… → bainaiz, bainuke, bainezake…

bait- + h… → baihaiz, baihuke, baihaut…

bait- + d… → baita, baitio, baitituzte…

bait- + z… → baitzen, baitzara, baitzaudete…

bait- + l… → bailitzateke, bailuke, bailerama

bait- + g… → baikara, baikabiltza, baikintuzten…