Galdera

 

Comunicaciones balanceadas / no balanceadas: nola eman euskaraz?


Data: 2014/11/25Erantzuna

 

Komunikazio orekatuak / ez-orekatuak

 

 

1/ Gaztelaniazko balanceada hori ez dakigu zer neurritan den oso katolikoa: gehienetan bezala, horrelako kontzeptuak ingelesez (balanced/unbalanced) sortzen dira, eta gero beste hizkuntza guztietan ahal den moduan eman; esaterako, badirudi gaztelaniaz kalkatu egin dutela hitza (balanceada/no balanceda), seguruenik oker kalkatu ere, beste aukera bat bai baitzegoen: equilibrada (balanced diet = dieta equilibrada = dieta orekatua).

Beraz, orekatu da gure ustez euskarazko ordain egokia.

 

2/ Orekatu gabea baino ez-orekatua dugu nahiago.

·         Hizkera arruntean ere erabiltzen da ez aurrizkia (hitzari loturik idatzi ohi da tradizio zaharreko hitzetan): ezaxola, ezbehar, ezberdin, ezegoki, ezgai, ezgauza, ezjakin, ezleku, ezohiko, ezurte, ezuste

·         Gure ustez ez dago inolako arazorik hainbat arlotako terminologian erabiltzeko, kontzeptu berriak sortzeko (marra eta guzti idatziko genuke testu teknikoetan): ez-esteroideo, ez-gramatikal, ez-konfesional, ez-metal, ez-murrizgarri, ez-ofizial, ez-organiko