Epeak eta datak

 • Eskabide-orriak Ordezkaritzetan (Informazio Atalean) eta Sailaren web-orrian (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/euskara) egongo dira eskuragai

Noiz: 2011/05/09

 • Eskabide-orriak Ordezkaritzan entregatzeko epea

Noiz: 2011/05/09-2011/05/20 (egun biak barne)

 • R400 egin nahi dutenek egitasmo-txostena aurkezteko azken eguna

Noiz: 2011/05/27

 • Irakastordu barneko eta irakastorduz kanpoko ikastaroak: onartutako eskabideen behin-behineko zerrendak Ordezkaritzan eta web-orrian argitaratzeko eguna

Noiz: 2011/06/06

 • Ikasketari-nahiek beren eskabideak egiaztatzeko eta erreklamazioak egiteko epea

Noiz: 2011/06/06–2011/06/09 (egun biak barne)

 • Irakastordu barneko eta irakastorduz kanpoko ikastaroetarako onartutako eskabideen behin betiko zerrendak Ordezkaritzan eta web-orrian argitaratzeko eguna

Noiz: 2011/06/15

 • Udako ikastaroak: matrikula-fitxa etxera bidaltzeko azken eguna

Noiz: 2011/06/15

 • Irakastordu barneko (4000+5000), R400 eta R600 ikastaroetarako behin-behineko zerrenda baldintzatuak

Noiz: 2011/06/21

 • Irakastordu barneko (4000+5000), R400 eta R600 ikastaroetarako ikasketariek erreklamatzeko eta uko egiteko epea

Noiz: 2011/06/21-2011/06/24 (egun biak barne)

 • Irakastordu barneko (4000+5000), R400 eta R600 ikastaroetarako behin betiko zerrenda baldintzatuak

Noiz: 2011/06/29

 • Irakastorduz kanpoko ikastaroak: matrikula-fitxa etxera bidaltzeko azken eguna

Noiz: 2011/08/26

 • Sarrera-azterketarako onartuak izan direnen zerrendak Ordezkaritzan eta web-orrian argitaratzeko eguna

Noiz: 2011/09/16

 • Sarrera-azterketarako onartu ez direnek erreklamazioa egiteko epea

Noiz: 2011/09/16–2011/09/20 (egun biak barne)

 • 3000 edo 5000 ikastaroetako sarrera-azterketa egiteko eguna

Noiz: 2011/09/22

 • Sarrera-azterketaren emaitzak Ordezkaritzako iragarki-taulan jartzeko eguna

Noiz: 2011/09/29

 • Sarrera-azterketaren emaitzei erreklamazioa idatziz egiteko epea

Noiz: 2011/09/29–2011/10/03 (egun biak barne)

 • 3000, 4000, 5000, R300, R500 eta R700 ikastaroak: ikasketarien behin-behineko zerrendak Ordezkaritzan eta web-orrian jakinarazteko eguna

Noiz: 2011/10/14

 • 3000, 4000, 5000, R300, R500 eta R700 ikastaroak: erreklamazioak aurkezteko eta uko egiteko epea.

Noiz: 2011/10/14–2011/10/18 (egun biak barne)

 • 3000, 4000, 5000, R300, R500 eta R700 ikastaroak: ikasketarien behin betiko zerrenda Ordezkaritzan eta web-orrian jakinarazteko eguna

Noiz: 2011/10/28

 • 3000, 4000, 5000, R300, R500 eta R700 ikastaroak: aukeratu ez direnei azalpen-eskutitza bidaltzeko azken eguna

Noiz: 2011/12/15