Alfabetikoki (I-tik L-ra)

 

o  Idazkietan: 'zuregana jotzen dut' ala 'zugana jo dut'?

 

o  "II. Encuentro de Arte Paleolítico Patrimonio Mundial de la cornisa cantábrica...": Nola eman euskaraz?

 

o  Ikasgai batzuen izen ofizialak

 

o  Ikasgaien izenak: Idazmena ala Idazketa?

 

o  'Ikasturte bukaeraKO / bukaeraRAKO txangoa': zein da zuzena?

 

o  [Ikas + unitate]:  ikasunitate, ikastunitate…?

 

o  'Ikus 9. irudia' ala 'ikusi 9. irudia'? Nola idatzi aginduak?

 

o  'Ilargi': zergatik ez <h>-z?

 

o  'Illunbe': zein da idazkera zuzena?

 

o  'Impression, soleil levant' (artelana): nola eman euskaraz?

 

o  'Indabak besterik/baino/baizik ez dut/ditut jan': zein dira zuzenak?

 

o  'Indentation' (Progamazio arloko terminoa): nola eman euskaraz?


o  Informatikako bizi-zikloak: nola eman euskaraz?


o  'Informatu': 'zaitut' ala 'dizut'?


o  'Ingelesa' ala 'ingelera'?

 

o  'Inork' ala 'inorrek'?

 

o  'Interacción didáctica, lingüística...' nola eman euskaraz?

 

o  'Intercambio de estudiantes':  nola eman euskaraz?


o  'Intercambio universitario': nola eman euskaraz? 

o  'Irakasle-gela' ala'irakasleen gela'?

 

o  'Irakasle Iñaki': zuzena da?

 

o  Irizpideak formulatzen: egokia da 'Arauak onartzen eta errespetatzen ditu'?

 

o  'Irratsaio' ala 'irrati saio'?

 

 

 

 

 

o  Itzulpentxo bat: diploma batean jartzekoa

 

 

o  Itzulpentxo bi: Marisa Madieri eta Almeida Garret

 

o  Itzulpentxo bat: MP3 kodetzea

 

o  Izenburu bat: luzeegia, korapilatsuegia...?

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

o Joko batzuen izenak: 'tres en raya', 'la gallina ciega' eta 'cubo de Rubik'?

 


 

o  Kafe-makinetako edariak: nola eman euskaraz

 

o Kalko okerrak: bada inon zerrendarik?

 

o Kalkoak: zuzena da 'Hotz bat daukat!'?

 

o  'Kalderero jantzita' ala 'kaldereroz jantzita'?

 

o  Karguak, letra xehez ala larriz? 'LHIIko zuzendaria' ala 'LHIIko Zuzendaria'?

 

o Karguen izenak bisita-txarteletan


o 'Kartetan ibili' ala 'kartaka ibili'?

 

o 'Kasu (=adibidez)' delakoaren aurrean, koma erabili behar da?

 

o 'Katua soinulari, sagua dantzari' esaera: zer esan nahi du'?


o  '-ko' ala '-ren'? Adibide bat


o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Bilboko auzoa' ala 'Bilboren auzoa'?


o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Doctor Deseoko gitarrista' ala 'Doctor Deseoren gitarrista'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Donostiako historia' ala 'Donostiaren historia'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'herriaren poeta' ala 'herriko poeta'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Telefonoko datuak' ala 'Telefonoaren datuak'?

 

o  Komunztadura aditz laguntzailea ezabatzen denean perpaus koordinatuetan

 

o  Komunztadura aposizioetan (idazki ofizialetan)

 

o  Komunztadura juntaduran: 'Ikasleek gogoa eta errespetua erakutsi DUTE/DITUZTE'?


o  Komunztadura perpaus nagusiak eta mendekoak subjektu bera dutenean

 

o  'Kontuan hartu' ala 'kontutan hartu'?


o  'Kontuz izan': existitzen da lokuzio hori euskaraz?

 

o  'KotxeAREN giltzak' ala 'kotxeKO giltzak'?

 

 

 

 


 

o Laburdurak: zein da 'zentimo' hitzarena?

 

 

 

o  Lanbide Heziketako departamentu batzuen izenak

 

o  Laoziren esaldi bat euskaratzen

 

 

o  Lau urteko umeei uda ona opatzekoa: zer formula erabili?

  

 

o  'Lengua vehicular': nola esan euskaraz?

 

 

o  Liburu baten 'portada / contraportada /lomo': nola esan euskaraz?

 

 

o  'Línea perpendicular a otra línea': nola eman euskaraz Matematikako/Marrazketako ariketa jakin batean?